Vissza
2016. december 28.
A Magyar Közlöny 2016. évi 201. számában (2016. december 14.) jelent meg a 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről.
Számos változás január elsejétől
A rendelet alapján 2017. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) és (6) bekezdése alapján 1,6 százalékkal kell emelni a 2017. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított ellátásokat.
Az érintett ellátások a következők:
1. öregségi nyugdíj,
2. özvegyi nyugdíj,
3. szülői nyugdíj,
4. árvaellátás,
5. baleseti hozzátartozói nyugellátás,
6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,
8. korhatár előtti ellátás,
9. szolgálati járandóság,
10. átmeneti bányászjáradék,
11. rokkantsági ellátás,
12. rehabilitációs ellátás,
13. baleseti járadék,
14. bányászok egészségkárosodási járadék,
15. fogyatékossági támogatás,
16. vakok személyi járadéka,
17. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás,
18. polgármesterek közszolgálati járadéka,
19. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás,
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás,
21. egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.
Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2017. évi időponttól, rokkantsági járadéknak, vagy az emelésre jogosító
a. rokkantsági ellátásnak,
b. rehabilitációs ellátásnak,
c. baleseti járadéknak vagy
d. bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást a rendeletben meghatározott mértékkel meg kell emelni.
Az e rendelet alapján emelendő, 2017. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe lépő rendelkezés alapján a rokkantsági járadék havi összege 2017. január 1-jétől 35 025 forint.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése módosulása alapján a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2017. január 1-jétől havi 87 720 forint összeghatárig folyósítható együtt.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki, mely szerint a 2016. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg mértéke 96 010 Ft.
forrás: Magyar Közlöny
A honlapokon található információk a szolgáltatóktól származnak, azok naprakészségéért a működtető felelősséget nem vállal. Kérdés esetén a kapcsolatot közvetlenül vegye fel a kiválasztott szolgáltatóval.
Megtalál minket
2017-ben támogatónk
Legfrissebb hírek
Facebook közösségünk
Időjárás